Kategoriarkiv Ordning i trädgården

Avcornelia

Gör i ordning gångar och andra ytor

Om man har gångar, uteplatser, större parkeringar eller andra ytor i trädgården måste de också tas omhand, såklart. Men hur sköter man om dem?

Få gångarna rena

För att ta bort ogräs från gångarna kan man använda sig av lite olika metoder beroende på vad gångarna är av för material. Har man en grusgång kan man använda sig av ett järn för att skrapa bort ogräset. Har man stenplattor måste man använda en stålborste för att få rent både på och mellan plattorna. Samma sak gäller på stensättningar eller grusade ytor.

Dela av och bli av med ogräs för gott

Man kan använda sig av små staket för att dela av trädgården, samt för att hålla en grusad yta samlad så gruset inte sprider sig ut i gräs eller liknande. Ska man anlägga en ny grusgång eller grusad yta gör man klokt i att använda markduk innan man lägger på gruset. Då blir det svårare för ogräset att ta sig upp. Man kan också bespruta gångar och liknande med ogräsättika med jämna mellanrum för att hålla ogräset i schack.

Stärka upp parkerings- och körytor

Det finns smarta armeringslösningar att lägga ut om man vill stärka upp gräsmattor eller grusade ytor där man kör eller parkerar. I regel består det av små mattor man lägger ner på marken och så kan man antingen så gräs över eller grusa. Armeringen gör att marken inte sjunker under fordonens vikt.

Ordning på gräset

I de flesta trädgårdar finns gräsmattor och det gäller att man tar hand även om dem. Gödsla vid behov, använd en mossrivare för att ta bort mossa och klipp gräset ofta men lite.

Avcornelia

Ta bort giftiga plantor

Det finns en hel del giftiga växter och en del av dem växer faktiskt i vanliga trädgårdar. Men hur hittar man dem och hur farliga är de?

Hitta de giftiga plantorna

När det gäller giftiga plantor är det inte alltid så lätt att hitta dem. Det finns bra appar till telefonen där man med hjälp av kameran kan identifiera olika växter. Det kan också löna sig att rådfråga någon som är kunnig inom växter om man är osäker.

Om någon får i sig växtdelar eller växtsaft2>

Har man giftiga växter i trädgården finns det en viss risk att man skadar sig. Barn eller husdjur kan få i sig växterna, men även en vuxen kan ta väldigt fel. Har man fått i sig växtdelar från en väldigt giftig växt kan läget bli allvarligt. När det gäller till exempel växter som jättebjörnloka behöver man inte ens äta växten för att bli allvarligt skadad. Det räcker med att få växtsaft på huden. Efter bara några timmar bildas vätskande blåsor och stora sår. Såren blir ofta infekterade och gör väldigt ont. Är man det minsta osäker bör man kontakta Giftinformationscentralen för att få hjälp.

Avcornelia

Rensa undan skräp

Ett annat sätt att undvika skador på är genom att rensa bort skräp som inte hör hemma i trädgården.

Samla återvinning

Återvinning som kartong, papper och glas ska lämnas i behållare som tillhör Förpacknings- och tidningsinsamlingen och containrarna finns på flera ställen i hela Sverige. Samla ihop all återvinning som finns i trädgården och kör bort den. Glassplitter och annat kan göra allvarlig skada på både människor och djur.

Kör iväg gammalt virke

Gammalt virke kan innehålla spikar och annat vasst. Om det inte ska användas, och inte kan förvaras bra bör det också köras till tippen eller skänkas till någon som vill ta hand om det. Gamla brädor som bara ligger slängda är inbjudande för barn att klättra på, och vassa spikar kan ge fula sår. Det är dessutom lätt att trampa fel på brädor som gömmer sig i lite högre gräs.

Plocka spik

Ibland kan det ligga spik och skruv på tomten. Så är ofta fallet om man renoverat, eller om tomten är gammal. Det kan också vara någon som tappat vassa nitar eller annat. Plocka upp dem innan någon skadar sig! Du eller ett barn, eller något djur kan trampa på vassa föremål, och kanske råkar du köra på en spik med bilen, med punktering som följd.