Gör i ordning gångar och andra ytor

Av155cm.se

Gör i ordning gångar och andra ytor

Om man har gångar, uteplatser, större parkeringar eller andra ytor i trädgården måste de också tas omhand, såklart. Men hur sköter man om dem?

Få gångarna rena

För att ta bort ogräs från gångarna kan man använda sig av lite olika metoder beroende på vad gångarna är av för material. Har man en grusgång kan man använda sig av ett järn för att skrapa bort ogräset. Har man stenplattor måste man använda en stålborste för att få rent både på och mellan plattorna. Samma sak gäller på stensättningar eller grusade ytor.

Dela av och bli av med ogräs för gott

Man kan använda sig av små staket för att dela av trädgården, samt för att hålla en grusad yta samlad så gruset inte sprider sig ut i gräs eller liknande. Ska man anlägga en ny grusgång eller grusad yta gör man klokt i att använda markduk innan man lägger på gruset. Då blir det svårare för ogräset att ta sig upp. Man kan också bespruta gångar och liknande med ogräsättika med jämna mellanrum för att hålla ogräset i schack.

Stärka upp parkerings- och körytor

Det finns smarta armeringslösningar att lägga ut om man vill stärka upp gräsmattor eller grusade ytor där man kör eller parkerar. I regel består det av små mattor man lägger ner på marken och så kan man antingen så gräs över eller grusa. Armeringen gör att marken inte sjunker under fordonens vikt.

Ordning på gräset

I de flesta trädgårdar finns gräsmattor och det gäller att man tar hand även om dem. Gödsla vid behov, använd en mossrivare för att ta bort mossa och klipp gräset ofta men lite.

Om författaren

155cm.se